Nếu bạn muốn nắm bắt toàn bộ nội dung về bài thi TOEIC,thì sách Practical Guide To The New TOEIC Test chính là cuốn sách tuyệt vời  mà bạn cần.Cuốn sách cung cấp cho bạn các mẹo hữu ích cho kỳ thi TOEIC mới ,giải thích dễ hiểu .Các bài kiểm tra ngắn giữa các phần,nhằm giúp cho việc ôn tập đạt hiệu quả .Các để thi trắc nghiệm mẫu có hai cột để đối chiếu.

Nội dung của sách.

Introduction

What you need to know about the TOEIC Test

How you should prepare for the TOEIC Test

Lesson 1.

Section 1: Listening Comprehension  Strategies

Part 1 : Photographs of People (1)

Part 2 : Who – Question

Part 3: Who – Question

Part 4: Anouncements on Transportation

Section II: Reading Comprehension Strategies.

Part 5&6: Subjects

Part 7: Advertisements.

Lesson 2

Section 1: Listening Comprehension  Strategies.

Part 1 : Photographs of People (2)

Part 2 : When – Question.

Part 3: When – Question.

Part 4: Public Announcements.

Section II: Reading Comprehension Strategies.

Part 5 &6 :Relatives

Part 7 : Anouncements & Notices.

Lesson 3.

Section I: Listening Comprehension  Strategies.

Part 1 : Photographs of  Action (1)

Part 2 : What – Question.

Part 3: What – Question.

Part 4: Business Talk.

Section II: Reading Comprehension Strategies.

Part 5 &6 : Participial Structure.

Part 7 : Forms.

Lesson 4.

Section I: Listening Comprehension  Strategies.

Part 1 : Photographs of  Action (2)

Part 2 : Why – Question.

Part 3: Why – Question.

Part 4: Speeches.

Section II: Reading Comprehension Strategies.

Part 5 &6 : Gerunds & Infinitives.

Part 7 : Newpaper & Magazine Articles.

Lesson 5.

Section I: Listening Comprehension  Strategies.

Part 1 : Photographs of  Location (1)

Part 2 : Where – Question.

Part 3: Where – Question.

Part 4: Tours.

Section II: Reading Comprehension Strategies.

Part 5 &6 : Conjunctions.

Part 7 : Tables & Charts.

Lesson 6.

Section I: Listening Comprehension  Strategies.

Part 1 : Photographs of  Location (2)

Part 2 : How – Question.

Part 3: Opinions.

Part 4 : Introducing People.

Section II: Reading Comprehension Strategies.

Part 5 &6 : Tenses.

Part 7 : Business Correspondences.

Lesson 7.

Section I: Listening Comprehension  Strategies.

Part 1 : Photographs of  Objects

Part 2 : Yes/No- Question (1).

Part 3: Topics.

Part 4: Advertisements.

Section II: Reading Comprehension Strategies.

Part 5 &6 : Subjunctive Mood

Part 7 : Memos & E-mails.

Lesson 8.

Section I: Listening Comprehension  Strategies.

Part 1: Review (1).

Part 2 : Yes/ No – Question (2).

Part 3 : Intents

Part 4 : News & Reports.

Section II: Reading Comprehension Strategies.

Part 5 &6 : Comparison

Part 7 : Schedules.

Lesson 9.

Section I: Listening Comprehension  Strategies.

Part 1: Review (2).

Part 2 : Miscellaneous.

Part 3 : Review.

Part 4: Review.

Section II: Reading Comprehension Strategies.

Part 5 &6 : Inversion.

Part 7 : Miscellaneous.

Full- Length Simulated TOEIC Test.

Simulated TOEIC Test 1.

– Simulated TOEIC Test 2.

Appendix A.

– Exercise Answer Keys.

– Exercise Scripts.

Appendix B.

Simulated TOEIC Test 1 Answer Key.

– Simulated TOEIC Test 1 Scripts.

Simulated TOEIC Test 2 Answer Key.

– Simulated TOEIC Test 2 Scripts.

——————————————————————————————

Giá sách gốc : 140 000.

Giá bán : 1 sách photo bản đẹp + 1 đĩa MP3 = 75 000.

(Sách giấy A4 khổ đứng,số tờ bằng với sách gốc ).

——————————————————————————–

Tại HÀ NỘI

Liên hệ: Chung

Địa chỉ : Ngõ 175 , đường Định Công,Quận Thanh Xuân,Hà Nội

Nhấp vào đây xem bản đồ

Email :bansachhn@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0169.9918.194

Yahoo: bansachhn

—————————————————————————————————–

Tại TP HỒ CHÍ MINH

Liên hệ: Linh

Địa chỉ : Kí túc xá Đại Học Giao Thông Vận Tải ,Số 10/12 đường Trần Não, KP3, Phường Bình An, Quận. 2, Tp. HCM

Nhấp vào đây xem bản đồ

Email :bansachhcm@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0984.412.986

Yahoo: bansachhcmAdvertisements