Đây là đề thi TOEIC đầy đủ được lấy từ  sách  New TOEIC complete Test Đột phá toàn diện.Đề thi này giúp bạn làm quen hình thức thi TOEIC dạng mới.Sách New TOEIC complete Test đột phá toàn diện sẽ giải thích rõ từng câu trả lời, và tại sao lại chọn đáp án  đó,dịch các từ vựng quan trọng.Đề thi bao gồm 100 câu hỏi phần Listening và 100 câu hỏi phần Reading,giống với đề thi TOEIC trong thực tế .

>> Sách New Longman Real TOEIC Actual Tests for Reading Compehension.

>> Sách New TOEIC Complete Test đột phá toàn diện.

>> Sách Tomato Compact 1&2

Đề thi New TOEIC.

Phần Audio của bài nghe.

Part 1: Câu hỏi hình ảnh  (câu 1-10)
http://www.esnips.com/doc/0d8921e0-b8c7-4720-ab61-e0f069dd358a/Part-01-www.bansach.tk

Part 2: Hỏi và trả lời ( câu 11 -40).

http://www.esnips.com/doc/90a61297-3499-4509-b708-a20e8cb02aef/Part-02-www.bansach.tk

Part 3 : Hội thoại ( câu 41 – 70 ).

http://www.esnips.com/doc/0c0676d6-f233-4cb2-b926-53fae18f3012/Part-03-www.bansach.tk

Part 4 : Cuộc nói chuyện ngắn.(Câu 71 -100).

http://www.esnips.com/doc/9d0a0bca-285d-4422-8d38-ecd7755c3ffc/Part--04-www.bansach.tk

Link dự phòng .

Nếu không nghe được trực tiếp .Các bạn có thể tải toàn bộ bài test tại đây.

Pass giải nén : http://www.bansach.tk

Advertisements