Trải qua 6 phần thi của bài thi TOEIC ,tới phần 7 thường làm thí sinh giảm khả năng tập trung,trong New TOEIC bài đọc có thêm phần Doulbe passage  làm cho bài đọc càng dài thêm,tạo sức ép lên thí sinh.Để có thể hoàn thành tốt chặng đường cuối này của bài thi,bạn cần trang bị cho mình những chiến thuật hợp lý.

>> Sách New Longman Real TOEIC .

>>Sách Tomato TOEIC  Compact 7.

>>Chiến lược “tấn công ” New TOEIC part 6.

Part 7 đã thay đổi như thế nào?

OLD TOEIC New TOEIC
Số câu hỏi 40 câu(câu 161- câu 200) 48 câu(câu 153- câu 200)
Hình thức Single passage 100%

40 câu hỏi

Single passage

(khoảng 9 bài đọc):58,4%

28 câu hỏi

Double passage

( 4 cặp bài đọc):41,6%

20 câu hỏi

Cấu tạo

câu hỏi

Mỗi bài đọc có 2-4 câu hỏi Mỗi bài đọc single passage có

2-4 câu hỏi

Mỗi bài đọc double passage có

5 câu hỏi

Thể loại bài đọc Single passage

-Lời mời

-Thư tín

-Bài báo

-Email

-Hóa đơn thanh toán

-Mẫu đơn

-Thông báo

-Quảng cáo

-Hướng dẫn

Single passage

-Lời mời

-Thư tín

-Bài báo

-Email

-Hóa đơn thanh toán

-Mẫu đơn

-Thông báo

-Quảng cáo

-Hướng dẫn

Double passage

-Bảng kê và email

-Thư tín và biên nhận

-Tin tức và thư tín

-Thư trả lời email

-Quảng  cáo và thư tín.

-Quảng cáo tìm người

-Hóa đơn thanh toán và yêu câu khất nợ

-Giới thiệu chương trình và bài báo

Chiến thuật dành cho Part 7.

Không đủ thời gian

Số lượng câu hỏi trong Part 7 của New TOEIC tăng lên 8 câu và số bài đọc cũng tăng thêm qua dạng doulbe passage.Vì vậy ,cách duy nhất để mở rộng thời gian dành cho việc đọc hiểu ở phần này là luyện tập trả lời câu hỏi ở Part 5 và Part 6 trong 30 giây.Điều này có nghĩa,bạn dành 26 phút để giải quyết tổng số 52 câu hỏi của Part5 và Part 6 và dành 49 phút còn lại cho 48 câu hỏi ở Part 7.

Có thể làm Part 7 trước không?

Ở phần Reading Comprehension,khả năng tập trung của thí sinh thường bị suy giảm rất nhiều khi đến Part 7.Vào lúc này thí sinh dễ bỏ sót hoặc chọn câu trả lời sai hoặc đôi khi không đủ thời gian,vì dành quá nhiều thời gian cho Part 5 và Part 6.Nếu làm Part 7 với tâm trạng phấn chấn và bình tĩnh thì ngược lại thí sinh có thể làm tiếp phần Part 5 và Part 6 một cách dễ dàng.Vì vậy,bạn nên suy nghĩ xem nên làm Part 7 trước hay không? điều này tuy thuộc quan điểm từng người.

Có nhiều tình huống khác nhau ở Double passage.

Số lượng bài đọc tăng lên do thí sinh phải đọc Double passage.Tuy vậy ,nếu biết trước các tình huống khác nhau ở phần này,bạn có thể hiểu được nội dung của bài đọc một các dễ dàng và trả lời câu hỏi chính xác và hiệu quả hơn.

………………….

Trên đây là phần trích dẫn ,chiến lược tấn công New TOEIC part 7. Rất nhiều chiến thuật hiệu quả nữa dành cho Part 7 New TOEIC ,bạn xem thêm trong sách .

>>Sách New Longman Real TOEIC Full Actual Tests.

>>Sách Tomato TOEIC Compact 7

Advertisements