Part 6 có rất nhiều thay đổi ,đặc biệt không có phần Error Recognition như ở Part 6 của OLD TOEIC,đây là một tin vui cho những người không có kết quả tốt ở part 6.Với nhiều sự thay đổi ,chiến thuật nào hợp lý dành cho Part 6?

>> Sách Tomato TOEIC Compact 5&6

>> Chiến lược ” tấn công” New TOEIC part 5

>>Chiến lược “tấn công” New TOEIC part 7

Part 6 đã thay đổi như thế nào?

OLD TOEIC New TOEIC
Số câu hỏi 20 câu ( câu 141-160) 12 câu ( câu 141 -152)
Hình thức Tìm chỗ sai trong câu ngắn Điền vào chỗ trống trong bài đọc hiểu dài
Loại câu hỏi Câu hỏi từ vựng: 0-10%

Câu hỏi ngữ pháp :70-80%

-Sự phù hợp về số :1-3 câu

– Mạo từ :0-1 câu

– Đại từ :1-2 câu.

– Liên từ :1-2 câu.

– Giới từ :2-3 câu.

-Động từ :4-6 câu

-So sánh hơn,so sánh nhất:

0-1 câu

-Từ quan hệ :0-1 câu

-Từ bất định:0-1 câu

-Từ hạn định :0-1 câu

-Phân từ :0-2 câu.

Câu hỏi về vị trí loại từ :

15-25 %

-Vị trí trạng từ :1-2 câu

-Vị trí tính từ :0-1 câu

-Vị trí danh từ :0-1 câu.

Câu hỏi từ vựng :70-80%

-Động từ :1-2 câu

-Danh từ :0-3 câu

-Tính từ :2-3 câu

-Trạng từ:2 câu

Câu hỏi ngữ pháp: 20-30 %

-Động từ : 1-4 câu

-Giới từ:1-2 câu

-Liên từ: 1-2 câu

-Từ quan hệ:0-1 câu

-Từ bất định :0-1 câu

-Từ hạn định:0-2 câu

-Phân từ :0-2 câu

-So sánh hơn,so sánh nhất:

0-1 câu

Câu hỏi về vị trí loại từ :

0-10%

Chiến thuật hiệu quả ” tấn công ” Part 6?

Tại sao bài đọc lại dài như vậy ? bạn có phải đọc hết cả bài không?

Bài đọc ở Part 6 có độ dài tương tự độ dài của bài đọc dạng Single Passage của Part 7 và có thể lọa đa dạng: thư tín ,memo ,fax ,quảng cáo,hoặc bài báo…Tuy vậy ,bạn cần phải đọc hết cả bài này không? Theo phân tích của ETS và các bài thi gần đây,bạn có thể trả lời câu hỏi một cách hiệu quả mà không cần phải đọc hết cả bài.Có những câu hỏi bạn chỉ cần nắm được nội dung trước và sau chỗ trống là có thể trả lời được.Ngoài ra,các câu hỏi từ vựng,bạn cũng không cần phải hiểu hết cả bài,mà chỉ cần hiểu đoạn văn chung quanh chỗ trống là có thể trả lời được.

Chú ý đến câu hỏi từ vựng.

Như bạn có thể thấy trong bảng được đề cập trên đây,ở Part 6 trong bài thi TOEIC cũ ,hầu như không có câu hỏi từ vựng,nhưng trong New TOEIC ,số lượng câu hỏi và từ vựng đã tăng lên đến 70-80%.Để chuẩn bị tốt cho dạng câu hỏi này,bạn nên đọc nhiều,ghi nhớ các lựa chọn trả lời và từ vựng thường xuyên xuất hiện nhằm tích lũy cho bản thân vốn từ vựng để có thể đạt được hiệu quả cao nhất khi gặp dạng câu hỏi này trong bài thi TOEIC thực tế.

………………………….

Trên đây là phần trích dẫn ,chiến lược tấn công New TOEIC part 6. Rất nhiều chiến thuật hiệu quả nữa dành cho Part 6 New TOEIC ,bạn xem thêm trong sách .

>> Sách New Longman Real TOEIC Full Actual Tests.

>> Sách Tomato TOEIC Compact 5&6

Advertisements