Trong phần nghe của bài thi TOEIC ,thì part 4 được xem là cửa ải khó khăn nhất,phân loại khả năng nghe của thí sinh.Đối với bài thi New TOEIC ,part 4 có gì khác?Bài này tiếp tục so sánh sự khác biệt và đề ra chiến thuật cho phần thi này.

>>Sách New Real Longman Actual Test

>>Sách TOEIC Analyst Second edition

>>Sách Tomato TOEIC Compact 3&4

>>Chiến lược “tấn công ” New TOEIC part 3

>> Chiến lược “tấn công ” New TOEIC part 5

Part 4 đã thay đổi như thế nào?

OLD New TOEIC
Số câu hỏi 20 câu(81-100) 30 câu (71-100)
Directions 35 giây 28 giây
Phát âm 100% giọng Mỹ 40%-50% giọng Anh ,ÚcNew zealand ,Canada

50%-60% giọng Mỹ

Giọng nói 45%-55% giọng nam45%-55% giọng nữ 40% giọng nam60% giọng nữ.
Thời gian giữa các câu hỏi 8 giây( không đọc câu hỏi) 8 giây( đọc câu hỏi)
Loại câu hỏi What 50-60%When 5%

How 5%

Where 5-10%

Why 0-5%

Who 5-10%

What 55-70%When 5%

How 10-15%

Where 5-10%

Why 5%

Who 5-10%

Loại bài nghe Anouncement 20%Advertisement 10-15%

Report 10-15%

Record Message 10-15%

Broadcast 10-15%

Introduction 10-15%

Talk 10-15%

Anouncement 20-30%Advertisement 10-20%

Report 10-20%

Record Message 10-20%

Broadcast 10-20%

Introduction 10-20%

Talk 10-20%

Hinh thức Mỗi bài nghecó 2-3 câu hỏi Mỗi bài nghecó 3 câu hỏi

Chiến thuật  để”tấn công”  part 4.

Hãy làm bài thi bằng thực lực của bản thân.

Tương tự như các Part khác của phần listenning,ở Part 4 ,nếu không có thực lực,bạn sẽ không thể đạt được kết quả tốt.Bạn phải biết cách tổng hợp và phát huy năng lực tích lũy từ Part 1 đến Part 3 vào Part 4 và chỉ có luyện tập chăm chỉ là con đường đúng để bạn có thể làm phân thi này với hiệu quả cao nhất.

Hầu như không có bẫy.

Khác với Part 3,Part 4 hầu như không có bẫy với thí sinh.Nếu lựa chọn trả lời có từ vựng hoặc cách diễn đạt tương tự với nội dung của bài nghe thi gần như  chắc chắn rằng đó là lựa chọn trả lời đúng.

Nâng cao kỹ năng bằng cách phim hoặc bản tin.

Đa số câu ở Part 4 đều dài,vì vậy,trong thời gian rảnh bạn nên xem đài CNN hoặc xem phim Mỹ không có phụ đề để làm quen với câu văn dài nhằm nâng cao khả năng nghe hiểu của bản thân.

……………………

Trên đây là phần trích dẫn ,chiến lược tấn công New TOEIC part 4. Rất nhiều chiến thuật hiệu quả nữa dành cho Part 4 New TOEIC ,bạn xem thêm trong sách .

>> Sách New Longman Real TOEIC Full Actual Tests.

>>Sách Tomato TOEIC Compact 3&4Advertisements