Part 3 là phần thi được thay đổi nhiều nhất trong New TOEIC so với OLD TOEIC và độ khó tăng lên,mẩu đối thoại giảm xuống mà độ dài tăng lên.Bài này sẽ so sánh sự thay đổi và tiếp tục đề các chiến lược tấn công cho New TOEIC Part 3 .

>>Sách Tomato TOEIC Compact 3&4

>>Sách New Real Longman Actual Test

>>Sách TOEIC Analyst Second edition

>>Chiến lược “tấn công” New TOEIC part 2

>>Chiến lược “tấn công” New TOEIC part 4

Bảng so sánh sự thay đổi của Part 3

OLD TOEIC NEW TOEIC
Số câu hỏi 30 câu(câu 51- 80) 30 câu ( câu 41-70)
Directions 34 giây 30 giây
Phát âm 100% giọng Mỹ 40%-50% giọng Anh ,ÚcNew Zealand ,Canada

50%-60% giọng Mỹ

Giọng nói Mẩu đối thoại:22-25 mẩu nam- nữ

2-3 mẫu nam-nam

3-4 mẩu nữ-nữ

(mỗi mẩu đối thoại có 1 câu hỏi)

Mẩu đối thoại:9 mẩu nam –nữ.

0-1 mẩu nam-nam

0-1 mẩu nữ -nữ.

(mỗi mẩu đối thoại có 3 câu hỏi)

Thời gian giữa các câu hỏi. 8 giây 8 giây
Loại câu hỏi What 15-20%When 15-20%

How 15%-20%

Where 15%-20%.

Why 15%-20%.

Who 15%-20%.

What 60-70%When 10%

How 10%-15%

Where 10%-15%.

Why 10%.

Who 5%-10%.

Hình thức A-B-A 100% A-B-A 20%A-B-A-B 80%

Chiến lược “tấn công ” Part 3.

Bạn phải đọc câu hỏi.

Trước hết bạn nên đọc câu hỏi và lựa chọn trả lời cho sẵn trong khoảng thời gian Directions được đọc qua băng ( khoảng 30 giây). Nếu làm như vậy ,bạn mới có  thể trả lới nhanh chóng câu hỏi 41-43  và có đủ thời gian dành cho câu hỏi kế tiếp.Mặc dù thời gian trống giữa các câu hỏi là 8 giây,nhưng bạn không nên dành hết thời gian đó để trả lời một câu.Hãy đánh dấu thật nhanh vào phiếu bài làm và dành thời gian đọc câu hỏi kế tiếp.

Dứt khoát bỏ qua nếu không trả lời được.

Vấn đề lớn nhất đối với thí sinh ở trình độ  sơ cấp là nếu gặp trở ngại khi trả lời một câu hỏi nào đó thì họ sẽ bối rối không đọc câu hỏi kế tiếp, mà cứ ” vấn vương” mãi với câu hỏi chưa trả lời được đến nỗi không tập trung được.Với thí sinh ở trình độ cao hơn,họ có thể trả lời những câu hỏi họ biết,nhưng nếu không làm được thì họ dứt khoát bỏ qua.Đây cũng là kỹ năng bạn cần phải luyện tập.

Cần ghi nhớ trình tự sau đây.

1.Đọc trước câu hỏi.

2.Nghe băng.

3.Đánh dấu trực tiếp lên phiếu làm bài.

4.Thời gian trống giữa các câu hỏi là 8 giây,bạn hãy trả lời nhanh câu hỏi rồi dùng khoảng thời gian còn lại để đọc câu hỏi kế tiếp.

………………………………….

Trên đây là phần trích dẫn ,chiến lược tấn công New TOEIC part 3. Rất nhiều chiến thuật hiệu quả nữa dành cho Part 3 New TOEIC ,bạn xem thêm trong sách .

>> Sách New Longman Real TOEIC Full Actual Tests.

>>Sách Tomato TOEIC Compact 3&4

Advertisements