Bài này nằm trong loạt bài về chiến lược “tấn công “các phần thi của New TOEIC,so sánh sự khác biệt giữa OLD  TOEIC và NEW TOEIC,đề ra các chiến thuật phù hợp đối với phần thi New TOEIC part 2.

>> Sách TOEIC Analyst Second Edition

>> Sách New TOEIC Complete Test đột phá toàn diện.

>> Sách Tomato Compact 1&2

>>Chiến lược “tấn công” New TOEIC part 1

>> Chiến lược “tấn công” New TOEIC part 3

Bảng sau so sánh sự thay đổi của part 2 trong New TOEIC.

OLD TOEIC NEW TOEIC
Số câu hỏi 30 câu(câu 21- 50) 30 câu ( câu 11-40)
Directions 58 giây 58 giây
Phát âm 100% giọng Mỹ 35%-45% giọng Anh ,Úc

New Zealand ,Canada

55%-65% giọng Mỹ

Giọng nói Giọng nam kiểu Mỹ:

15-18 câu hỏi

10-14 câu trả lời

Giọng nữ kiểu Mỹ:

12-15 câu hỏi

16-20 câu trả lời

Mẩu đối thoại:

22-24 mẩu nam- nữ

3-4 mẩu nam-nam

4-5 mẩu nữ-nữ

Giọng nữ kiểu Mỹ:

6-8 câu hỏi

6-8 câu trả lời.

Giọng nam kiểu Mỹ:

9-11 câu hỏi

9-11 câu trả lời.

Giọng nam kiểu Anh:

4-6 câu hỏi

6-8 câu trả lời.

Giọng nữ kiểu Anh:

6-8 câu hỏi

4-6 câu trả lời.

Mẩu đối thoại:

23-25 mẩu nam –nữ.

3-5 mẩu nam-nam

2-3 mẩu nữ -nữ.

Thời gian giữa các câu hỏi. 5 giây 5 giây
Loại câu hỏi Who:1-3 câu

Where:1-3 câu

Why:1-3 câu.

How:2-3 câu.

Do/didn’t:4-6 câu.

Be/isn’t/weren’t:3-4 câu.

Would/could/Why don’t:

3-4 câu

Can:1-2 câu.

Câu hỏi đuôi :3-4 câu.

Câu tường thuật :2-3 câu.

Câu lựa chọn :1-3 câu.

Who:1-2 câu

Where:1-2 câu

Why:1-2 câu.

How:2-3 câu.

Do/didn’t:5-9 câu.

Be/isn’t/weren’t:3-4 câu.

Would/could/Why don’t:

2-3 câu

Can:1-2 câu.

Câu hỏi đuôi :2-3 câu.

Câu tường thuật :2-4 câu.

Câu lựa chọn :2-3 câu

Chiến lược tấn công New TOEIC part 2.

Hãy đọc theo part 2: điều này sẽ giúp nâng cao kỹ năng nói của bạn.

Nhiều thí sinh cho rằng thi TOEIC không có lợi gì cho tiếng Anh thực tế; đó là do họ không học đúng cách.Trên thực tế chỉ cần bạn sử dụng đúng những câu đối thoại ở part 2,bạn sẽ không gặp trở ngại nào đáng kể trong sinh hoạt ở nước ngoài.Để đạt hiệu quả cao ở part 2,bạn không những phải làm quen câu trả lời và dạng câu hỏi,mà còn đọc theo để ghi nhớ câu trả lời và câu hỏi đó.Cách học này sẽ giúp bạn đạt điểm cao trong part 2 ,đồng thời nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh của bạn.

Cần phải nghe phần đầu câu hỏi.

Đây là chiến lược quan trọng nhất khi trả lời câu hỏi ở Part 2.Đặc biệt ,các câu hỏi có từ nghi vấn Why ,Where,When. v.v…, nếu bạn bỏ qua phần đầu tiên thì bạn không thể nào trả lời đúng câu hỏi.Hãy đánh dấu vào lựa chọn câu trả lời đúng trong khoảng 5 giây giữa các câu hỏi và chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi tiếp theo.

Nếu có câu hỏi có từ nghi vấn (Wh- question),bạn hãy loại bỏ các lựa chọn câu trả lời bắt đầu bằng Yes/ No.

Câu hỏi với từ nghi vấn không thể trả lời bằng Yes/No.Thông thường có ít nhất một lựa chọn (A),(B),(C), bắt đầu bằng Yes/ No cho câu hỏi với từ nghi vấn,vì vậy bạn loại bỏ lựa chọn trả lời này thì tỉ lệ tìm ra được câu trả lời đúng của bạn tăng lên 50%.Hãy nhớ rằng nghe được từ đầu tiên của câu hỏi là quan trong nhất.

………………………………..

Trên đây là phần trích dẫn ,chiến lược tấn công New TOEIC part 2. Rất nhiều chiến thuật hiệu quả nữa dành cho Part 2 New TOEIC ,bạn xem thêm trong sách .

>> Sách New Longman Real TOEIC Full Actual Tests.

>> Sách Tomato Compact 1&2

Advertisements