Điểm số và khả năng sử dụng tiếng anh.

Chứng chỉ TOEIC nhằm đánh giá khả năng sử dụng tiếng anh trong môi trường giao tiếp quốc tế.Thi TOEIC không đánh giá qua việc thi đậu hay rớt ,mà đánh giá qua thang điểm .Đề thi TOEIC gồm 200 câu trắc nghiệm làm trong 120 phút,gồm 100 câu phần nghe và 100 câu phần đọc ,thang điểm từ 10-990 .Đề thi TOEIC ngày càng đổi mới,để đánh giá chính xác khả năng của người học.Bảng sau đối chiếu điểm số TOEIC và khả năng sử dụng tiếng anh.

>>Sách New Real Longman Actual Test

>>Sách TOEIC Analyst Second edition

>> Sách Tomato TOEIC Compact 1&2

>> Sách New TOEIC Complete Test đột phá toàn diện.

Điểm TOEIC Kỹ năng
10-250 Chỉ sử dụng mẫu câu quen thuộc,hoặc những câu những từ đã học thuộc để giao tiếp,không có khả năng đặt câu
255-400 Có thể ứng phó được các lễ nghi cơ bản ,có thể tranh luận với người khác ở những vấn đề quen thuộc ,thường mắc sai lầm
405-600 Có thể đáp ứng một số yêu câu của xã hội nhưng vẫn bị hạn chế,nhưng do từ vựng không nhiều nên giao tiếp còn kém,nói chuyện chưa lưu loát,chỉ nói được những câu đơn giản
605-780 Có thể ứng phó được một số yêu cầu công việc và trong giao tiếp hàng ngày.Nhưng trong những tình huống phức tạp thì không thể sử dụng tiếng Anh một cách lưu loát,ngoại trừ những từ vựng quen thuộc
785-900 Có thể vận dụng ngữ pháp một cách hiệu quả,đáp ứng được đại đa số yêu cầu của công việc.Nhưng trong những tình huống cấp bách hoặc áp lực sẽ bị mắc sai lầm
905-990 Có thể sử dụng chính xác ,hiệu quả các điểm ngữ pháp và từ ngữ để thảo luận những vấn đề mang tính xã hội ,đời sống hàng ngày.Tuy nhiên giọng nói vẫn ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ,nhưng không gây hiểu nhầm
Chứng chi TOEIC.

Chứng chỉ TOEIC có 5 màu khác nhau tương ứng với các điểm số.

Màu cam (10-215).

Màu nâu(220-465).

Màu xanh lá(470-725).

Màu xanh lam(730-855).

Màu vàng (860-990).

Advertisements